Obsah

V roce 2019 jsme pro město Police nad Metují vypracovali Vizi rozvoje, kterou si můžete prohlédnout na těchto stránkách.
Na základě této vize byla zpracována studie Regenerace sídliště a jeho veřejných prostranství. Před samotnou studií jsme se obyvatel dotazovali na danou lokalitu. Nápady a připomínky obyvatel sloužili jako podklad pro studii Regenerace sídliště. Nyní můžete psát své komentáře k navržené studii. Touto platformou nahrazujeme veřejné projednání s obyvateli kvůli aktuální covidové situaci.

Police nad Metují

On-line verze:

https://police-nad-metuji.cityupgrade.cz

City Upgrade